سلام بر دوستان گلم 01.gif

دشواری انتخاب !

حتما شما هم خبر حمايت حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب رو از جناب آقاي هاشمي شنيده ايد؟
و همچنين تاکيد بهزاد نبوي بر حضور همه در پاي صندوق و نموندن در منزل رو.

ميدونيد چند روزي است ذهنم مشغول اين نکته است که جدا يکي از سخت ترين روز زندگي و دشوارترين لحظه در زندگي سياسي ام و جدال دروني براي رسيدن به يک انتخاب احسن رو ميگذرونم.

خب همه هم لحظات دشواري در زندگي دارند و هم دست به انتخابهاي مهم هم ميزنندو صد البته که همه اينها با دلهره و استرس هم همراه است ولي دشواري من از اين حيث است که واقعا به کجا رسيديم که با وجود مسائلي نميتوني بمردم توصيه کني به امام جمعه خودتون راي بديد؟!

حالا ميبينيد که چقدر دشواره؟  دشواري از نداشتن قدرت انتخاب نيست. 
چرا كه كسي نيست كه با شخصيت والاي آقاي هاشمي آشنا نباشه و نقش ايشون رو در همراهي با انقلاب و رهبري نداشته باشد.
دشواري در اين هم نيست كه ببيني هاشمي ارجح است يا احمدي نژاد؟
هر دو متعهد به مكتب هستند.
هر دو دلسوز انقلاب هستند و هر دو قابل احترامند.
و انتخاب هر كدوم به شخصه هيچ مشكلي براي انقلاب و آرمانهاي امام راحل عظيم الشان و شهداي عزيز ما ايجاد نميكند.
آنچه قابل تامل است اين است كه با وجودي كه هر دو اصول گرا هستند چگونه جريانهائي كه بعضا مشكوك هست داره پشت چهره درخشنده مرد بزرگي مثل آقاي هاشمي سنگر بندي ميكند.
 اين خيلي مهمه كه اصول گراها و اصلاح طلبان، خودي و غير خودي، معتقدين به ولايت فقيه و مخالفان ولايت فقيه  در يك نقطه بهم رسيده اند  !!!!
دوستان گلم شخصيت جناب آقاي هاشمي براي من خيلي قابل احترام هست و صيانت از اين شخصيت بصلاح امروز و فرداي انقلاب اسلامي است و تخريب شخصيتي ايشون يك كار غير ارزشي است.
سخن من در رابطه با جريانهائي است كه در راستاي اهداف خاصي داره پشت اين شخصيت پنهان ميشه.
اين جريانها كدامند؟ بهتره سئوال كنم كدوم جريان هست كه قدرت هماهنگ كردن اين جريانات رو داره و توانسته احسان نراقي وبهزاد بنوي و كروبي و سانعي و شمس الواعظين ها رو با هم هماهنگ كنه؟
ببينيد سخن از انتخاب آقاي هاششمي يا عدم انتخاب ايشون نيست . سخن از راي دادن به يك جرياني است كه حول اين محور داره شكل ميگيره !!!!! نقطه كانوني اين جريان هم چند مورد بيشتر نيست:
1- حتما خاطرتون هست كه هشت سال قبل در اواخر دولت جناب آقاي هاشمي جرياني كه از رياست ايشون حد اكثر بهره برداري رو در كانون قدرت سياسي ميكرد
ناگهان كارگزاران سازندگي اون دوران را بهترين لحظه براي اجرائي كردن فكر تغيير قانون اساسي دانستند و بهترين پوشش هم براي رسيدن به اين مقصود  ادامه رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي بعنوان سردار بزرگ سازندگي بود .
و چون قانون اساسي اجازه انتخاب مجدد را نميداد در فكر اصلاح قانون اساسي بودند تا راه براي تداوم حكومت ايشون - صد البته حزب مورد نظر - فراهم بشه.
البته بر كسي پوشيده نبود كه قصد اقايون رياست جمهوري ايشون نبود بلكه غرض تحديد اختيارات رهبري بود
و ايشون يك سنگري بودند تا در پناه شخصيت ايشوون اين مسئله رو تمام كنند.و وقتي اون تير به سنگ خورد در انتخابات مجلس ششم پروژه تخريب هاشم دنبال گرديد .
چون احساس ميشد كه اركان  قدرت آنها در معرض  تهديد قرا خواهد گرفت. 
از اين حيث به ايشون عنوان سردار بزرگ سازندگي دادند. عنواني كه بستر ذهني جامعه را نيز براي رسيدن به مقصود اماده تر ميكرد.
خب امروز همون افراد كه ديدند انروز به مقصود نرسيدند و بعد در پشت سنگر خاتمي همخ كاري از پيش نبردند و با عنوان عبور از خاتمي فصل  جديدي رو عليه انقلاب اسلامي و بخصوص آرمان امام خميني عزيز باز كردند.
 امروز دوباره سر براوردند و در اين صف بندي قرار گرفتند.
اين براي من عجيب است كه اين گروه امروز چرا در كنار جريان اصول گرا قرار ميگيرد؟ انهم نه براي همدلي بلكه براي كوبيدن اقتدار اصول گرايان. بقصد مقابله با بقول خودشون تحجر و واپسگرائي و دولت توتاليتر.
2- جرياني كه از ابتدا بندبال تغيير قانون اساسي و حذف اختيارات ولايت فقيه بود امروز نيز در اين صف بندي پشت اقاي هاشمي قرار ميگيرد به اين بهانه كه تنها كسي كه قدرت دارد در برابر رهبري بايستد و چون و چرا كند ايشون است.
اين گروه استدلال ميكنند رهبري نياز دارند كه با مشورت تقويت شوند !!! و لذا ايشون ميتوانند در مباحث مهم كشور در برابر رهبري بايستد و اعلام نظر كند و پافشاري نمايد بر نظرات خود.
ببينيد كه ايت جريان از انتخاب هاشمي انتخاب يك شخصيت والا تبار نيست بلكه بقصد ايستادگي رد برابر رهبري به ايشون گرايش پيدا كردند.
و همين ها دير يا زود عبور از هاشمي را نيز سر خواهند داد.
3- جرياني در اين كشور دائما در صدد فضا سازي براي ايجاد رابطه با امريكاست به هر شكل ممكن. خواه با عزت يا با ذلت. و امروز اين جريان با ذكر همان خصوصيت آقاي هاشمي - قدرت ايستادن در برابر رهبري - با انتخاب ايشون قصد گرم كردن بازار مكارانه خود را دارند و برايشان امريكا مهمتر است از هاشمي و انقلاب. و شما اگر عناوين اخبار رو ببينيد ميبينيد كه آمريكائي ها و امريكا پرستان داخلي بيشتر خوشحال ميشوند از انتخاب هاشمي تا رقيب ديگرش. و اين نكته قابل تامل است
4- با پخش تصاوير مستهجن عده اي معلوم الحال در حمايت تبليغاتي از هاشمي اين مسئله در ذهن تداعي ميشود كه نكنه ترس از بقدرت رسيدن اصول گراها براي اين است كه معنويت و پاكدامني گسترش مي يابد و زمينه براي عريان گرائي نيست و صاحبان فرهنگ برهنگي نگران وضعيتي هستند كه در آن نه از برهنگي فرهنگي خبري هست و نه از فرهنگ برهنگي.
بهر حال دشواري انتخاب اين است كه امروز اراذل و اوباش فرهنگي و سياسي و اخلاقي در نقطه كانوني هاشمي يكديگر را يافته اند 
و انهم نقطه اي كه مركز تجميع نيروهاي مخلص انقلاب بوده و مردمي متدين در تبعيت از بيانه جامعه روحانيت مبارز به اين نقطه چشم دوختند و همواره هاشمي را ياور رهبري دانسته اند.
بهر حال در صورت پيروزي اين طيف با اين جريان سازي گسترده بنفع آقاي هاشمي- كه بنظر ميرسد كسي نمانده باشد كه اظهار نظرش شايد مفيد حال هاشمي باشد و به سراغش نرفته باشند-
كار بر حزب الله بسيار دشوار خواهد شد. و بايد بسيار هوشمندانه تمامي تحركات اين طيف را زير نظر دائمي داشته باشد.
اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا

/ 3 نظر / 5 بازدید
mitra

سلام اين صفحه اتفاقا الان ساعت ۷.۵ بعد از ظهر شنبه ۴ تير ماه باز شد. نظر شما جامع و کامل هست. وخوشبختانه (انشاالله که حق به حقدار رسيد) انشاالله خدا و امام زمان عليه اسلام مثل هميشه ياور مردممظلوم ايران باشند

mitra

سلام اين صفحه اتفاقا الان ساعت ۷.۵ بعد از ظهر باز شد. نظر شما جامع و کامل هست. و خوشختانه حق به حقدار رسید .انشاالله خدا و امام زمان عليه اسلام مثل هميشه ياور مردم مظلوم ايران باشند. التماس دعا

mitra

سلام اين صفحه اتفاقا الان ساعت ۷.۵ بعد از ظهر باز شد. نظر شما جامع و کامل هست. و خوشختانه حق به حقدار رسید .انشاالله خدا و امام زمان عليه اسلام مثل هميشه ياور مردم مظلوم ايران باشند. التماس دعا