بنام خدا
بشارت ده بندگانم را. آندسته از انسانها كه سخنان را ميشنوند و بهترين آنرا انتخاب ميكنند.- قرآن کريم

سلام بر دوستان گلم01.gif

 
اميدوارم خوش و شاداب و بالنده باشين
جمعه بيست و هفتم خرداد سال هشتاد و چهار ميعادگاه حضور بقصد اظهار هويت ملي است.
بيشك مردم ما آنقدر هوشمند و بافراست هستند كه در اداي اين وظيفه ملي سستي نكنند و بلكه بالاتر ؛ مشوق دلهاي لرزان و چهره هاي غافل براي ثبت حضورشون باشند.چرا؟

چون ميخوان اگه مسلمانند به تكليف الهي شون عمل كنند و به اين خواسته امام كه فرمود هدف از انتخاب در نهايت حفظ اسلام است جامه عمل بپوشانند و با حضور در اين عرصه از حيثيت اسلام حمايت كنند.
اگه عرق ملي دارند و جزئي از آحاد اين پيكره انساني در كشور بقصد حمايت از هويت ملي خودشون حضور خواهند داشت.
در هر حال حضور در انتخابات نشانه حميت و غيرت هم ملي و هم مذهبي است.
انتخاباتي كه امروز برگزار ميشه خيلي پر معناست و به معني نوعي صف بندي است.
در برهه اي كه يك طرفش مردم ايرانند و طرف ديگرش دشمنان حقير و قسم خورده از امريكا بگير و امريكا پرستان؛ حضور در انتخابات دادن يه راي تنها نيست مفهومي بالاتر داره نوعي دهن كجي به خواسته هاي اوناست. دشمنان آرمان مردم رو ميگم.
هر فرد ؛ گروه ؛ دسته و حزبي هم خلاف خواست و تمايل مردم حركت كنه شنا كردن تو جهت خلاف اين سيل توفنده است
دموكراسي همين همبستگي ملي و همراهي با اكثريت و احترام به خواست اونهاست. عينيت دموكراسي در رفتار و اعتقادات و تمايلات و مطالبات مردم تجلي داره نه مطالبات حزبي و گروهي و باندي .

انتخابات از اين حيث يك آزمايش است. يك راست آزمادي بزرگه هم براي مردم . هم براي كانديداها. هم براي طرفداران فعال در صحنه تبليغات انتخاباتی که بايد حريمها و حرمتها رو پاس بدارند. و هم براي دشمنان اين مرز و بوم که برداشت خود رو از مردم و نگرش انها به حاکميت مطلوب خودشون تصحيح ميکنند يا نه.
بقول سعدي شاعر عزيز:
طاعت آن نيست كه بر خاك نهي پيشاني
صدق پيش ار كه اخلاص به پيشاني نيست

راست آزمائي ملت اعم از مسلمان يا اقليتها و يا داراي هر مرام و مسلك مادام كه عضو اين پيكره عظيم مردمي هستند؛ نمايش اراده ملي است و صندوق انتخابات جلوه گاه همت والاي و نقطه تلاقي اراده ملي در تعيين سرنوشت كشور و مردم است.
عدم حضور با هر انگيزه و هر نوعي از سرخوردگي بمعني كنار گذاشتن حساسيت دشمن شناسي است و مردود شدن در اين امتحان الهي است. در روز انتخابات پای صندوقهای رای گيری ميعاد کسان است و در خانه نشستن ميعاد خسان .
ملت ايران كه بزرگواري خود را مديون امام خميني ميداند و قدر شناس اين موهبت الهي است؛ هرگز اين اخرين كلام شهيد بزرگوار دكتر بهشتي را از ياد نخواهد برد كه لحظه اي قبل از انفجار و به شهادت رسيدنش فرمود:
 ( ما نبايد اجازه دهيم بار ديگر استعمارگران براي ما مهره سازي كنند و سرنوشت مردم ما را به بازي بگيرند. بايد تلاش كنيم كساني را كه معتقد به مكتب هستند انتخاب كنيم .)
پس حضور در انتخابات نمايش صداقت عملي در اسلام خواهي و يا مليت گرائي است.
ازمايش براي كانديداها از اين منظر است كه در تبليغات جلب آراء حيثيت شخص مقدم است يا حيثيت نظام؟ چنانچه كانديدائي دست به سياه نمائي زد ؛ آيا اين از سر ترجيح حيثيت فردي بر حيثيت جمعي و سيستمي نيست؟
انتقاد خوبه اما خداي ناكرده دروغ و تهمت و افترا و ايجاد بدبيني و خيلي اثرات سوء ديگري كه بر انها مترتب هست آيا ارزش گرفتن چند تا راي رو داره؟
هدف از راي اوردن تقويت سيستم هست يا تضعيف سيستم؟
پس انتخابات يك راست ازمائي است براي اون دسته از كانديداهائي كه گرفتار هوي پرستي سياسي ميشن و بجاي خودستائي جمعي که امری پسنديده است ؛ گرفتار خود ستائي فردي ميشن.
گاه بعضي ها باورشون ميشه كه انا رجل و جو زده شده دچار تضاد انديشه و عمل ميشن.
از يكسو اعلام ميكنند به قانون اساسي وفادارند و از سوي ديگر اعلام ميكنند براي تغيير اون تلاش خواهند كرد . ايا اين نشانه صداقت است؟ اعتقاد به قانون اساسي اعتقاد به تمام بند بند اونه  نه اينكه اعلام كنيم مثلا تفسير قانون اساسي رو توسط شوراي نگهبان قبول نداريم خب اين كه نقض خود قانون اساسي است؟ و اگه بندائی از اون مورد قبول نباشه چطور در مجلس بايد نسبت به وفادار بودن به قانون اساسی قسم خورد؟ يا اعلام كند حكم حكومتي رو قبول نداره. آيا حكم تنفيذ راي ملت توسط رهبري طبق قانون اساسي هست يا خير؟ خب پس در صورت راي اوردن با اين تضاد  ها چطور ميشه كنار امد؟
و از اين مقوله است بسياري از مواضع و شعارها در مليت خواهي و مردم سالاري  و تضاد با خود مردم و اعتقادات و مطالبات تاريخی انها.
مگه نه اين است كه مهمترين مطالبه تاريخي ملت ايران بعد از انقلاب كه شعار نسل اول و دوم و سوم هم مشتركا هست؛ شعار مرگ بر امريكاست؟
خب اگه كانديدائي اعلام كنه بستن پرونده ايران و امريكا از اولويتهاي منه. اين عين مردم سالاري است يا خلاف مردم سالاري؟
سالار بودن مردم به چي است؟ به راي و نظر اونها نيست؟
خود امريكائي ها اعلام ميكنند كه در بدنه سياسي امريكا نوعي ضديت با ايران وجود داره و هيچ كانديداي كنگره در امريكا براي جمع اوري آراء نميگويد بيائيد با ايران خوب باشيم بلكه براي جمع اوري آراء ميگويد بخدا قسم رئيس جمهور با ايران ضعيف برخورد ميكند و ما نياز به انجام كارهاي بيشتري داريم!!!!!!!!!!!!!
خب كانديداي ايراني به اعتبار كدوم درخواست مردمي خواهان حل رابطه ايران و امريكا ميشه؟
من كاري به اين كه ضرورت داره يا نه كاري ندارم؛ در حال حاضر اين مردم هستند كه در هر نمازشون شعار مرگ بر امريكا ؛ زينت بخش عبادت شون هست.
همين آقاي پولاك در شوراي روابط خارجي امريكا ضمن بيان اون مطلب اضافه ميكنه كه بسياري از مردم ايران بر خلاف جو كنوني شون اماده برقراري رابطه بهتري هستند و مقامات بالا مانع اينكارند و در امريكا اين مردم امريكا هستند كه نفرت ديرينه نسبت به ايران دارند!!!!!!!!!
يعني ايراني ها حق ندارند براي كودتاي مرداد 32 يا سرنگوني هواپيماي ايرباس و كشتن افراد غير نظامي و بلوكه شدن اموال شون در امريكا ناراحت باشند ولي اين حق طبيعي مردم امريكاست كه بخاطر گروگانگيري جاسوسان امريكائي عصباني باشند و متنفر از ايران !!!!
اقاي پولاك توصيه ميكنند هر دولت امريكائي كه بخواهد با ايراني ها مذاكره كند در حوزه هاي راي گيري بيايد و بگويد اين كار به بهترين وجه منافع مارو تامين ميكند و ايراني ها هم بايد همين كارو بكنند !!!
خب آيا اعلام اينكه بايد با امريكا رابطه برقرار كنيم ؛ خواست ملت است يا خواست و تمايل امريكائي ها؟ با عزت مردم ارتباط داره يا اونهارو در برابر دشمنانش بی اعتبار ميکنه؟ اينجاست كه كانديداها در يك راست آزمائي بزرگ در شعارها و برنامه ها قرار ميگيرند .
تاريخ هميشه نشون داده ملت ايران اونجائي كه به عزت و اعتبارش بر ميگردد در صحنه حاضر است و دشمنان اين كشور را مايوس ميكند. پس جا دارد امريكا از ملت ايران براي حضور فراگيرشون عصباني باشد و در استانه 7 تير جا دارد يادي از شهيد بهشتي كرده باشيم كه فرمودند:
امريكا از ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير 02.gif
آمين يا رب العالمين

 

روز بزرگ اظهار هويت ملي مردم ايران

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
طرفدار

سلام..وبلاگت عين خودت باحاله...به مام سر ميزنی؟؟؟ منتظرم ها!!!!..بیا..فعلا بای

shn1987

دوست عزيز سلام خوشبختم که در وطنی زندگی می کنم که هنوز بوی اصالت ويکرنگی ميدهد من توهين برخی از ارازل واوباش نادان در حمايت ازنماينه .... محکوم می کنم .انسانی که حاميان اين چنينی داشته باشد .... خوشحالم که جوانی همچون تو تبليغ اسلام . ايران .و حکومت اسلامی ميکند . من هم از تو پشتيبانی می کنم. اگر حرف قشنگی داشتی منتظرم . سری به يادداشتهای آشنا بزن... موفق باشی