بی نام تو نامه کی کنم باز!

سلام بر همه دوستان

در آستانه نيمه خرداد با سلامی بر امام شهيدان و شهيدان امام تسليت خودم رو به همه شما عزيزان عرض ميکنم. مادام که ياد و خاطره شهيدانمان در ذهنمان زنده است آرمان و انديشه هاشون هم فرا سوی راهمان چون مشعلی فروزان روشنگر و هدايتگر ماست.

كي رفته اي ز دل كه تمنا كنم ترا ؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
مبلغ الحقائق

نمي دونم كي هستي و چند سالته؟اما اي كاش با ديدي باز و بدون تعصب به اطرافت نگاه كني منم يك زماني مثل تو بودم