خدايا چنان کن سر انجام کار          که تو خشنود باشی و ما رستگار

سلام به دوستان گلم

فکر ميکردم برنده و بازنده در صحنه آزمايش انتخابات کيه؟

ديدم برندهن اصلی مردمی هستند که با اخلاص و صداقت و برای اقتدار اسلام و نظام اسلامی به صحنه امدن . حالا يکی اينجا توفيق خدمتگزاری پيدا ميکنه بحث ديگری است و بايد خداوند را شاکر باشه.

امام بازنده در اين امتحان کيه؟

۱- بوش و طرفداران و تابعان و اذناب مزد بگيرش .

۲- کانديداهائی که از تريبون تبليغات انتخاباتی دست به سياه نمائی؛ تهمت و افترا زدند و برای عقده گشائی های سياسی فرصت طلبی کردند.

۳- ساده لوحانی که از سر نادانی يا انحراف فکری يا توصيه از ورای مرزها دست به تحريم زدند و خود را از فيض حضور محروم کردند و خسران ديدند.

۴- فرصت طلبان عرصه سياست که بوی قدرت دوباره بمشامشون خورد و هنوز بقدرت نرسيده سر مستانه عربده جوئی کردند و دينداران را متحجر و واپسگرا معرفی کردند.

۵- جبهه نفاق جديد که اعتقادی به ولايت فقيه و قانون اساسی  ندارند و منافقانه به صحنه آمدند تا بتوانند فضائی را آلوده و مسموم کنند و از ان بهره بگيرند.

اين ۵ گروه از رسيدن بقدرت هم بهره ای نخواهند برد و هوشمندی شيرانی که حافظان انقلاب و ارمانهای شهدا هستند حسرت اجرائی شدن اين توهمات را بر دلهای انها خواهند گذاشت .

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سليمه

سلام. فردا يادتون نره میخوام لج بعضیارو در بیاریم. باشه؟ اميدوارم پای صندوقهای رای ببينمتون. در وبلاگ من هم يک نظر يا انتقاد بفرماييد. يا علی ...