سلام بر دوستان گلم. با تعزيت و تسليت ايام سوگواری امير المونين علی اب ابی طالب اول شهيد محراب عشق؛ اميدوارم در ليله القدر بهترين تقدير را خداوند برای شما تثبيت کرده باشد و مرضی حضرت صاحب الامر نيز بوده باشد.

در زير مقاله ای که در سال ۷۹ در مورد ليله القدر نوشتم رو مناسب ديدم به بحث بگذارم و انرا در سه قسمت در اين ليالی مبارکه تقديم حضورتون ميکنم. اگه فرصت مطالعه رو ندارين ذخيره کنين تا در اولين فرصت مورد مطالعه قرا ربگيره يا چاپ کنين تا در زمان مناسب از اون بهره برداری بشه. اين مقاله در سال ۸۰ در شماره ای از نشريه مسجد چاپ شد و مورد عنايت و بزرگواری عالمان بزرگوار قرار گرفتم و همين موجب دلگرمی ام شد تا  اينجا هم به معرض مطالعه و قضاوت شما نسل فرهيخته هم قرار بگيرد. با التماس دعا از همه شما.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

               

بسمه تعالي

شبى فراتر از درك بشر

قسمت اول: اهميت و جايگاه ليله القدر

 شب در فرهنگ الهى و معارف دينى، بعنوان نشانهاى از رحمت خداوند بر بندگان، از اهميت ويژهو جايگاه والائى برخوردار است. اثر وضعى راز و نياز شبانه در تربيت و پرورش انسان خداجودر اين فرهنگ تا جائى است كه خداوند دستيابى به مقام محمود را در پرتو بيدارى و تهجد و نمازشب دانسته، براى مقام سجده و تسبيح شبانگاهى و استغفار سحرگاهان به اميد رحمت پروردگار، مرتبت والائى در معارف قرآنى قائل شدهاست.

مروى است خطاب به موسى خدا شب زندهدارى به قصد كسب رضايت خويش را وسيله كرامت، عزت و تقرب بنده صالح خود اعلام نموده است.  "احيا ليله ابتغاء مرضاتى ...اعددت له من الكرامه و المزيد والقربه" (1)  هنگامى كه شب فرا ميرسد، مشتاقان لقاء پروردگار اين نداى الهى را به گوش دل ميشنوند كه "اذا جنهم الليل حولت ابصارهم فى قلوبهم ... هب لى من قلبك الخشوع و من بدنك الخضوع ومن عينك الدموع فى ظلم الليل وادعنى فانك تجدنى قريبا مجيبا(2)خدا طالب و خريدار خشوعقلب، خضوع بدن و اشك چشم و تمامى سرمايه هاى وجودى شب زنده داران عاشقى است كهچشمانشان را در دل شب در قلوبشان فرو ميبرند و خود را بر سفره گسترده انعام الهى قرارداده، با سجده و تسبيح خود در آناء الليل به ضيافت عشق وارادت بار ميابند و چون خدا راقريب و مجيب دلهاى خود يافتهاند "تتجافى جنوبهم عن المضاجع و يدعون ربهم خوفا و طمعاو مما رزقناهم ينفقون (سوره32  آيه16 )، پهلو از بستر تهى و خدا خواهى و خدا ترسى خودرا عاشقانه در خلوت شبانگاهى به نمايش ميگذارند.

شب خيز كه عاشقان به شب راز كنند ....................... گرد در دوست پرواز كنند

هر جا كه درى بود به شب دربندند ...................الا در دوست را كه شب باز كنند

جذبه وصال شبانه است كه شب صالحان را ليله الوصل خدا ميكند. به تاريح بنگريد و ببينيد كهچگونه كرامت نبوت موسى به فوز جذبه وصال شبانه بود. و به بركت ليله المباركه وصل محمدامين در "حرا" ست كه بعد از وصول به مطلوب، به مقام ولايت كلى الهى باالصاله ميرسد و بنيهمحمديه، ظرفيت قبول حقيقت غيبيه يافته و قدرت نزول ملائكه و قرآن را مى يابد و به قرنها فراق بين آسمان و زمين خاتمه ميدهد.

بدين سان از افضل ترين ليله الوصال او، ليله القدرى تجلى يافت كه هم سرآغاز تدبير امور ازآسمان بسوى زمين شد و هم ظرفيت ساز آن ولى اعظم در دستيابى به حقيقت قرآن و امانتبردارى مسئوليت سنگين ولايت الهيه گرديد و متاثر از استمرار راز و نياز شبانهاش، به كسبتوفيق وصال احديت"فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ( قمر- 55) و تماشاى ملك و ملكوت در ليله المعراج، نائل ميشود. بقول حافظ  - غزل177  ديوان كه:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ............  و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى ............ آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند

ليلهالقدر كه در قرآن و سنت، با بار ارزشى برتر و بالاتر از هزار ماه جهاد يا عبادت در يك نظامغير ولائى بشمار رفته و در رمضان از آن تجليل گشته و در ادعيه هم وزن با قرآن و در قرآنهم سنگ مقام ولايت از آن ياد شده است، منحصر به تدبير و تقدير امور در شب تاريخى خاصنزول دفعى قرآن نبوده يا محدود به ساعت قدر(3)كسانى نميشود كه در لحظاتى از زندگى درپرتو آن، چه در رمضان و چه در غيررمضان هدايت يافته و بيدار شدهاند، بلكه ليلهالقدر در اسلامبعنوان شب نزول آيات قرآن و بينات براى هدايت و فرقان مردم در رمضان، معرفى گرديده استكه شبى فراتر از درك بشر و به وسعت تاريح رسالت انبياء از آدم تا خاتم و تا آخر الزمان و درخور نلاش كسب شايستگى براى ادراك آن است تا در پناه رايحه معطر الهى، يك زندگى نورانى ازدل ظلمات هزار ماه سياه تسلط شيطان بر تقدير و سرنوشت انسان بجوشد و خداگونگى انسان راشكوفا نمايد.

شب مردان خدا روز جهان افروز است

روشنانرا بحقيقت شب ظلمانى نيست

ليله القدر علامت جهت ياب هدايت و فرقانى است كه با تاكيد بر علم و آگاهى و قرائت، از يومالانذار آغاز، و با عبور از فوز عظيم يوم الفرقان، مرزهاى ايامالله را در نورديده، به يومالغديرميرسد تا بلوغ آرمانخواهى مكتب تاريخى خدا را اعلام كند. آرمانى كه براى حفظ آن در وادىكربلا، حسين بن على ع را در اوج عشق و شور شب عاشورا، به " قيام نماز و استغفار و دعا وتضرع (4) "، كشانيد و در قالب"كل حى سالك سبيلى"، در امتداد تاريح تا آخرالزمان اين شوقادامه خواهد يافت.

بهوش باشيم كه از منظر وحى و نبوت، از بطن " ليله القدر " است كه " ايام الله " زاده ميشود تامردم به ذكر آن فراخوانده شوند و امر خدا مستقر شود. همانطور كه از ليلهالقدر پيامبر(ص) بودكه به امر خدا يوم الغديرى ساخته شد تا قدر ولايت درخشيده شود و ايمان و خدا باورى و سنتگرايى و شكل گيرى مولود مبارك اسلام تكميل شود و نعمت خداوندى به اتمام رسد و رضايتاو حاصل شود. همانطور كه محصول ليله القدر زهراى اطهر (س) نيز حضور هوشمندانه و فريادحكيمانه اش در صحنه دفاع از امامت حقه در مقابل خلافت حقه در تاريح اسلام بود و از ليله القدرحضرت امام حسين (ع)، نمايش بزرگ عاشورا برپا گرديد كه در متن فرهنگ تشيع سرخ علوى بااعلام: " كل شهر محرم و كل يوم عاشورا " رمضان هم با همه شرافت و فضيلت و كمال بخشىمحاسن رفتارى و كمالات اخلاقى، در محرم محو و عاشورا، تجلى بخش همه ايام الله ميشود. چون"رمضان جلوه ليله القدر است (5) "، به فرمايش امام سجاد (ع): آثرتنا به على سائر الامم واصطفيتنا بفضله دون اهل الملل (6)   " ما بسبب آن بر ساير امتها تفصيل داده شدهايم و به فضيلتآن بجاى ملتها برگزيده شدهايم.

اهميت ليله القدرى كه پيامبر ص براى بزرگداشت آن در دهه آخر رمضان بساط رختخواب خود راجمع ميكرد و كمر خود را براى عبادت و شب زندهدارى محكم مى بست و اهل بيت خود را در شب23  بيدار نگاه ميداشت و نيز فاطمه زهرا س با قلت طعام خواب از چشم كودكان خود ميربود تا درشب23  رمضان از فيض احياء محروم نباشند، در چيست؟ آيا براستى در فلسفه اين همه اهتمامنبى مكرم (ص) و ام الائمه (س) و امامان معصوم (ع) نسبت به احياء ليله القدر انديشيدهايم؟

  عرصه حضور در ليله القدر و حد برخوردارى از دامنه گسترده آن، بميزان تجلى قوى اراده درمهار نفس و توان دورى از محرمات، عمق بصيرت ديد و ميزان عشق و اشتياق قلبى به رحمت و

/ 2 نظر / 10 بازدید
نسيم

سلام دوست عزيز. من هم اين ايام رو به شما تسليت ميگم... موفق باشی

غريبه تنها

سلام .. تسليت ... متن جالبی بود .. من هم به روزم بهم سربزن ... هميشه مهربان بمون ..