بنام آنکه جان را فکرت آموخت

سلام بر دوستان گلم

حماسه غرور آفرين حضور سبز مردم و ظهور همبستگي ملي در بيست و هفتم خرداد بر همگان مبارک باد.
 حضوري که برخاسته از شور و شعور دشمن شناسي و موقعيت سنجي بود.
 ايران ديروز نمايش يکپارچه نه بزرگ به خواست بيگانه و تمايلات بيگانه پرستان بود.
 يديروز مستان پر توان ملتي دردمند سيلي محكمي بر صورت كريه  سردمداران آمريكائي نواخت و يك دهن كجي به چهره هاي بي درد و خوش نشين خارج از كشور نمود.
 هر راي ملت ايران بمثابه سنگ رجمي بود كه بر پيشاني شيطان بزرگ نثار شد .
 چشمان تيز بين دنيا ديروز  تصوير بردار حضور دشمن شکن امتي بود که با تاسي به امام بزرگ خود همه شعور دشمن شناسي و بت شکني خود را بنمايش گذاشت .

ديروز در تاريخ ملت ما برگ زرين ديگري براي بهر برداري شايسته از حق تعيين سرنوشت و اداي تکليف الهي و ميهني ورق خورد.
 برگي که تجلي بخش اعتماد به حاکميت و رفراندمي بر تائيد نظام و قانون اساسي مردمي بود که بيست و هفت سال روح استقلال طلبي  و آزادي خواهي خود را در آتش و خون صحنه هاي انقلاب و جنگ  به منصه ظهور رساند .

ديروز دنيا شاهد بروز چشمه اي از شجاعت مردمي بود که  مهر داغ ياس و نا اميدي را بر تارک بدخواهان مداخله گر نشاند.
 ديروز جلوه اي از قدرت رسوا گري ملتي بزرگوار بود به رخ جهانيان کشيده شد تا مفهوم راستين مردم سالاري را درک کنند.

ديروز ملت راست قامت و سرفراز ايران با برگ برگ آراء خود؛ تيري بر چشم طمع متجاوز به حقوق انسانها و ملتها نشاند تا سوز چشم بوي نفت را از دماغ جهانخواران دور نمايد تا به بهانه عدم مشروعيت نظام و در هژموني تغيير رژيم مردم سالار ايران ؛ در فکر دست اندازي به سرزمين دلاوران نامدار تاريخ و مهره سازي سياسي براي اعمال حاكميت امريكائي نباشند.

اين غيرت شجاعانه بر مردم مبارک باد

/ 1 نظر / 6 بازدید
ye dost

تشکر به خاطر وبلاگ پر محتوايی که دارين و اين افتخار بر شما هم مبارک باشه دوست عزيز اميدوارم وبلاگتون رو پر بار تر از هميشه ببينيم. متشکرم