سلام بر دوستان گلم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اميدوارم طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت احديت بوده باشد.

 

 

 

زيبائي هاي ماه ضيافت الهی

ماه رمضان ماهي است كه خداوند مردم را به ضيافت خود فرا خوانده است. حال اين ضيافت چگونه است و نوع متمتع شدن انسانها چيست؟ امر ديگري است .اما بهر حال تشرف به ضيافت الهي آدابي دارد كه در آن هر آنچه در رمضان الكريم انجام ميشود مقدمات و تشريفات ورود به اين ضيافت عظيم است. بحثم بر سر عناصر كليدي در راهيابي به اين ميهماني بزرگ نيست كه بي شك مهمترينش نماز مقبول است و قبول نماز به شرط تقواست و تقوا گزيني از معابری مثل روزه محقق ميگردد و با اين تمهيد الهي زمينه و شرائط احراز صلاحيت ورود به ضيافت فراهم ميگردد؛ سخنم بر سر زيبائي هاي دوران آمادگي حضور در ضيافت الهي است. كه ميشود گفت به نوعي هم مبين خصيصه هاي فردي و اجتماعي ميهمانان خداست.

اگر به محتواي ارزشمند دعاى سحرهاى ماه مبارك رمضان نگاه كنيم ؛ يكي از اين خصيه هارو درمييابيم. در اين دعا توجه و نگاه ميهمان خدا به زندگي فردي و اجتماع انساني و روابط سياسي ، نگاه انسان حقير با ديد محدود نيست؛ نگاه برتر يك انسان خداجوي ارزشي است كه در چارچوب نياز آرمان خواهانه  خود؛ انسانی احسن شناس؛  كل نگر و تماميت خواه است.

در فرهنگ و ادبيات سياسي واژه تماميت خواهي حربه اي براي از صحنه خارج كردن حريفان و رقبای حزبی بكار گرفته ميشود تا با متهم کردن آنها به ديكتاتوري ؛ به حذف آنان از صحنه قدرت منجر شود. اما در فرهنگ ديني همين خصلت با تاثير پذيري از رنگ خدائي انچنان جنبه هاي ارزشي بر آن غلبه ميكند كه همه آناني كه در ماه رمضان ؛ بر تعلقات رياكارانه غلبه ميكنند و با نزديكي بخداوند بر اخلاص شان مي افزايند در هر سحر با چنين مطالبه ای ؛ شورانگيز ترين دعاي سحرگاهان را زمزمه ميكنند و به استقبال نمازشان ميروند.

در دعاي سحر مخاطب خداست و خواستگاه نياز اصلي ميهمان خدا؛ بهترين ها در حوزه جمال و جلال ، نور وعظمت و رحمت ، كمالات و كلمات ، علم وعزت ، قول و قدرت ، ملك و سلطه، شان و شرف و علو وجبروت و ايات و سايرمطالبات درخواستي با تاكيد بر شناخت بهترين ها در قالب ؛ اجل جلال و اجمل جمال و اعظم عظمت و انور نور و اوسع رحمت و اتم كلمات و اكمل كمال و اكبر اسماء و اعز عزت و قدرت مسلط بر همه چيز و نفوذ علم و ارضاه قول و امضاي مشيت و محبوب ترين هاي مسائل اشرف شرف و دوام سلطه و اكرم ايات و اعلاي علو و تمام موارد متناسب با شان و جبروت خداوند؛ عبارت است از: اللهم اني اسئلك به (همه موارد مورد تاكيد) بطور كامل !!!!! اموزش چنين نگاه بلند و علو طبعي  واقعا زيبنده ميهمانان ضيافت الهي است و بس.   

خصيصه ديگر ميهمان خدا كه بسيار قابل تامل و تدبر است و خود از زيبائي هاي برجسته اين ماه محسوب ميشود احساس و انديشه جمع گرائي؛ با تاكيد بر نگرش مثبت انديشي است كه از محتواي غني دعائي ارزشمند است كه شيخ كفعمى در مصباح و بلدالامين و شيخ شهيد در مجموعه از حضرت رسول (ص) نقل كرده اند كه آن حضرت فرمود: بعد از هر نماز در ماه مبارك رمضان بخوانيد: اَللّـهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ اَللّـهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقيرٍ، اَللّـهُمَّ اَشْبِعْ كُلَّ جائِعٍ، اَللّـهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيانٍ، اَللّـهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدينٍ، اَللّـهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ، اَللّـهُمَّ رُدَّ كُلَّ غَريبٍ، اَللّـهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسيرٍ، اَللّـهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمينَ، اَللّـهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَريضٍ، اللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ، اَللّـهُمَّ غَيِّر سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِكَ، اَللّـهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ، اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ .

درخواست غنا براي كل فقرا، سيري براي گرسنگان ، پوشش براي عريان تنان، اداي ديونات مقروضان ، ازادي كل اسرا و گشايش در زندگي كل تنگ  دستان، اصلاح كل مفاسد امور مسلمين ، شفاي كل مريضان، بغنا رسيدن از فضاي فقر دگرگوني حالت سوء ما به حسن حالات و نظائر آن كه اجراي ان نيازمند قدرت و تسلط بر قوه مجريه دارد. برجسته ترين نكته اين دعا ، جنگ فقر و غناست كه در سه فراز همين دعا بدان توجه شده است.

درخواست از خداوند در تعيين سرنوشت چه معنائي دارد؟ جز تاكيد براينکه :

1-   دين امري شخصي و فردي نيست؛

2-   اراده الهي جامع نگر است و جمع گرا ؛

3-   لزوم دخالت دين در جامعه را تاييد ميکند و نافي انديشه جدائي دين از سياست است !!

با اين مفهوم انديشه جدائی دين از سياست خود به نوعی  كفر اميز است؛ زيرا مفهومش اين است که  خدا بر فرد حاكميت دارد و نه بر جامعه. در حاليكه در رمضان درخواست اعمال اراده الهي بر جمع تعلق دارد و نفي اراده الهي بر جمع يعني قبول اراده طاغوت و سيطره قدرتش بر جامعه و اين ديد خودش شرك آميز است. نميتوان هم خدا ر ا و هم طاغوت را موثر در وجود و تعيين كننده در اعمال حاكميت دانست!!!!

ترویج دهندگان و تبليغ کنندگان تفكر جدائي دين از سياست؛ قدرت طلبانی هستند كه اراده خداوند را مانع اجراي اراده جاه طلبانه خود ميدانند ازاين حيث؛ بعد اجرائي فرمان الهي را حذف ميكنند. شبيه آنچه در سقيفه اتفاق افتاد و مانع شد تا امامت و رهبري در اجرا دخالت كند بلکه نهايت تمايلشان اين بود که و صرفا به تبيين به پردازد !!!! بعبارتي ديگر رهبري ديني تبيين تربيتي كند و حاكم سياسي اجراي تربيت طبق منويات خود!! مفهوم  ديگرش بيان احكام بدون اجراي احكام  استٍ!!

در چنين فضائي كداميك از دستورات خداوند قابل اجراست؟ كدام امربمعروف و نهي از منکری در عرصه سياست و فرهنگ و اجتماع  انجام ميشود و يا با كدامين  حکم وجه ناموس داري قابل دفاع خواهد بود؟  اين است مفهوم جدا شدن دين از سياست و اين تفكر در تناقض آشكار با آياتي است كه هم بر آمادگي نظامي تاكيد دارد  و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم (انفال -60). و هم در تعارض با آيات مصرحي است كه راه نفوذ كافران بر مومنان را نفي ميكند: و لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا (نساء 141).

 برداشت شما چيست؟غير از اين است ؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
غريبه تنها

هورااااااااااااااا اووووووووووووووووووووووووووووووول

غريبه تنها

و ... حالا سوم !!! سلام خوبی ؟! مرسی که به من سر ميزنی و ممنون از نظرات ... نوشتت زيباست من کلی حال کردم آهان با نظرتم ااای موافقم ! به من سر بزن به روزم ... هميشه هم مهربان بمون !!!